Total : " 118 data "
Tradisi Intelektual Islam Minangkabau: Perkembangan tradisi intelektual tradisional di Koto Tangah Awal Abad XX
Tradisi Intelektual Islam Minangkabau: Perkembangan tradisi intelektual tradisional di Koto Tangah Awal Abad XX
No. Panggilan
: D 297.27 HID t
Penulis
: ahmad taufik hidayat
Penerbit
: Puslitbang lektur dan Khazanah Keagamaan
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Tindak pidana korupsi di Indonesia: dalam perspektif fiqih jinayah
Tindak pidana korupsi di Indonesia: dalam perspektif fiqih jinayah
No. Panggilan
: A 2X4.592 Irf t
Penulis
: Muhammad Nurul Irfan
Penerbit
: Badan Litbang dan Diklat Depag
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalm perspektif fiqih jinayah
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalm perspektif fiqih jinayah
No. Panggilan
: D 297.27 IRF t
Penulis
: Muhammad Nurul Irfan
Penerbit
: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Tharekat Naqsyabandiyah (Pimpinan Prof.DR.S.S.Kadirun Yahya MSc) di Medan
Tharekat Naqsyabandiyah (Pimpinan Prof.DR.S.S.Kadirun Yahya MSc) di Medan
No. Panggilan
: 2x5.32589 Soe t
Penulis
: Drs.H. Soeleman
Penerbit
: Puslitbang Kehidupan Beragama
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam
Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam
No. Panggilan
: D 297.72 SAL t
Penulis
: Kasjim Salenda
Penerbit
: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia
Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia
No. Panggilan
: D 297.272 ASW t
Penulis
: -
Penerbit
: -
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Taj Al-Salatin Karya Bukhari Al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologi dan Refleksi Filosofis
Taj Al-Salatin Karya Bukhari Al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologi dan Refleksi Filosofis
No. Panggilan
: D 297.272 DAU t
Penulis
: Saleh Partaonan Daulay
Penerbit
: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan BaLitbang dan Diklat Kemenag RI
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir
Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir
No. Panggilan
: D 305.3 HAS t
Penulis
: Hamka Hasan
Penerbit
: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Tafsir Al-Quran dan Budaya Lokal: Studi Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid
Tafsir Al-Quran dan Budaya Lokal: Studi Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid
No. Panggilan
: D 297.1226 MUH t
Penulis
: Imam Muhsin
Penerbit
: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Siyaq sebagai penanda dalam Tafsir Bint al-Syati Mengenai Manusia sebagai Khalifah dalam Kitab Al-Maqal Fi Al-Insan Dirasah Qurániyah
Siyaq sebagai penanda dalam Tafsir Bint al-Syati Mengenai Manusia sebagai Khalifah dalam Kitab Al-Maqal Fi Al-Insan Dirasah Qurániyah
No. Panggilan
: D 297.1226 ISM s
Penulis
: Ahmad Ismail
Penerbit
: Kementerian Agama RI
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Sistem pendidikan madrasah ungggulan: di madrasah aliyah negeri Insan cendekia Tanggerang, Madrasah aliyah negeri I Bandung dan madrasah aliyah negeri Darussalam Ciamis
Sistem pendidikan madrasah ungggulan: di madrasah aliyah negeri Insan cendekia Tanggerang, Madrasah aliyah negeri I Bandung dan madrasah aliyah negeri Darussalam Ciamis
No. Panggilan
: D 297.77 SUP s
Penulis
: Supiana
Penerbit
: Departemen Agama RI
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya

Simboer Tjahaya: Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darusalam
Simboer Tjahaya: Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darusalam
No. Panggilan
: A 2X4. 28 Adi s
Penulis
: Adil
Penerbit
: Puslitbang lektur dan Khazanah Keagamaan
Pemilik
: Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Selengkapnya